Logo Logo
Hilfe
Hilfe
Switch Language to English
Ewensen, Lorentz: Anviisning til at finde de Stæder i de gamle Danske og Norske Love og Forordninger, hvoraf Kong Christian den Femtes Norske Lov for den største Deel er taget. Kiøbenhavn: Godiche, 1762
[img]
Vorschau
Public Domain Mark 1.0 3MB