Logo Logo
Hilfe
Hilfe
Switch Language to English
Hondt, Abraham de: Catalogus Van Een Uytmuntend Cabinet, Met seer deftige en rare Goude, Silvere, en andere Medailles, Voornamelijk gehoorende tot Historie der Vereenigte Nederlanden; mitsgaders tot die van Vranckrijk, Engeland, Sweden, der Pausen, en anderen meer. 'sGravenhage: Hondt, 1712
[img]
Vorschau
Public Domain Mark 1.0 4MB