Logo Logo
Hilfe
Hilfe
Switch Language to English
Ptak, Roderich (2013): Literary Species or Real Species? Some Notes on Animals in the Chinese Classics. In: Lin, Qingzhang; Soffel, Christian (Hrsg.): Zhengtong yu liupai - Lidai rujia jingdian zhi zhuanbian [Zheng tong yu liu pai : li dai ru jia jing dian zhi zhuan bian ; Li dai ru jia jing dian zhi zhuan bian]. Taibei Shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si. S. 585-608
Volltext auf 'Open Access LMU' nicht verfügbar.