Logo Logo
Hilfe
Hilfe
Switch Language to English
Ptak, Roderich (2014): Notes on Ruggieri’s Chinese Atlas. Some Observations on the Products of Hainan. In: Hao, Yufan; Yao, Jingming (Hrsg.): Luo Mingjian "Zhongguo di tu ji" xue shu yan tao hui lun wen ji = 羅明堅《中國地圖集》學術研討會論文集. Macau: Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju. S. 8-29
Volltext auf 'Open Access LMU' nicht verfügbar.