Logo Logo
Help
Contact
Switch Language to German
Ptak, Roderich (2014): Notes on Ruggieri’s Chinese Atlas. Some Observations on the Products of Hainan. In: Hao, Yufan; Yao, Jingming (eds.) : Luo Mingjian "Zhongguo di tu ji" xue shu yan tao hui lun wen ji = 羅明堅《中國地圖集》學術研討會論文集. Macau: Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju. pp. 8-29
Full text not available from 'Open Access LMU'.