Logo Logo
Group by: Item Type | Date
Jump to: 2022 | 2021 | 2019 | 2018
Number of items: 4.

2022

Wolter, Hermann; Colonna, Maria; Cozma, Dan; Danielewicz, Pawel; Ko, Che Ming; Kumar, Rohit; Ono, Akira; Tsang, ManYee Betty; Xu, Jun; Zhang, Ying-Xun; Bratkovskaya, Elena; Feng, Zhao-Qing; Gaitanos, Theodoros; Le Fevre, Arnaud; Ikeno, Natsumi; Kim, Youngman; Mallik, Swagata; Napolitani, Paolo; Oliinychenko, Dmytro; Ogawa, Tatsuhiko; Papa, Massimo; Su, Jun; Wang, Rui; Wang, Yong-Jia; Weil, Janus; Zhang, Feng-Shou; Zhang, Guo-Qiang; Zhang, Zhen; Aichelin, Joerg; Cassing, Wolfgang; Chen, Lie-Wen; Cheng, Hui-Gan; Elfner, Hannah; Gallmeister, K.; Hartnack, Christoph; Hashimoto, Shintaro; Jeon, Sangyong; Kim, Kyungil; Kim, Myungkuk; Li, Bao-An; Lee, Chang-Hwan; Li, Qing-Feng; Li, Zhu-Xia; Mosel, Ulrich; Nara, Yasushi; Niita, Koji; Ohnishi, Akira; Sato, Tatsuhiko; Song, Taesoo; Sorensen, Agnieszka; Wang, Ning and Xie, Wen-Jie (2022): Transport model comparison studies of intermediate-energy heavy-ion collisions. In: Progress in Particle and Nuclear Physics, Vol. 125, 103962

2021

Jhang, G.; Estee, J.; Barney, J.; Cerizza, G.; Kaneko, M.; Lee, J. W.; Lynch, W. G.; Isobe, T.; Kurata-Nishimura, M.; Murakami, T.; Tsang, C. Y.; Tsang, M. B.; Wang, R.; Ahn, D. S.; Atar, L.; Aumann, T.; Baba, H.; Boretzky, K.; Brzychczyk, J.; Chiga, N.; Fukuda, N.; Gasparic, I.; Hong, B.; Horvat, A.; Ieki, K.; Inabe, N.; Kim, Y. J.; Kobayashi, T.; Kondo, Y.; Lasko, P.; Lee, H. S.; Leifels, Y.; Lukasik, J.; Manfredi, J.; McIntosh, A. B.; Morfouace, P.; Nakamura, T.; Nakatsuka, N.; Nishimura, S.; Olsen, R.; Otsu, H.; Pawlowski, P.; Pelczar, K.; Rossi, D.; Sakurai, H.; Santamaria, C.; Sato, H.; Scheit, H.; Shane, R.; Shimizu, Y.; Simon, H.; Snoch, A.; Sochocka, A.; Sosin, Z.; Sumikama, T.; Suzuki, H.; Suzuki, D.; Takeda, H.; Tangwancharoen, S.; Toernqvist, H.; Togano, Y.; Xiao, Z. G.; Yennello, S. J.; Yurkon, J.; Zhang, Y.; Colonna, Maria; Cozma, Dan; Danielewicz, Pawel; Elfner, Hannah; Ikeno, Natsumi; Ko, Che Ming; Mohs, Justin; Oliinychenko, Dmytro; Ono, Akira; Su, Jun; Wang, Yong Jia; Wolter, Hermann; Xu, Jun; Zhang, Ying-Xun and Zhang, Zhen (2021): Symmetry energy investigation with pion production from Sn plus Sn systems. In: Physics Letters B, Vol. 813, 136016

2019

Ono, Akira; Xu, Jun; Colonna, Maria; Danielewicz, Pawel; Ko, Che Ming; Tsang, Manyee Betty; Wang, Yong-Jia; Wolter, Hermann; Zhang, Ying-Xun; Chen, Lie-Wen; Cozma, Dan; Elfner, Hannah; Feng, Zhao-Qing; Ikeno, Natsumi; Li, Bao-An; Mallik, Swagata; Nara, Yasushi; Ogawa, Tatsuhiko; Ohnishi, Akira; Oliinychenko, Dmytro; Su, Jun; Song, Taesoo; Zhang, Feng-Shou and Zhang, Zhen (2019): Comparison of heavy-ion transport simulations: Collision integral with pions and Delta resonances in a box. In: Physical Review C, Vol. 100, No. 4, 044617

2018

Zhang, Ying-Xun; Wang, Yong-Jia; Colonna, Maria; Danielewicz, Pawel; Ono, Akira; Tsang, Manyee Betty; Wolter, Hermann; Xu, Jun; Chen, Lie-Wen; Cozma, Dan; Feng, Zhao-Qing; Das Gupta, Subal; Ikeno, Natsumi; Ko, Che-Ming; Li, Bao-An; Li, Qing-Feng; Li, Zhu-Xia; Mallik, Swagata; Nara, Yasushi; Ogawa, Tatsuhiko; Ohnishi, Akira; Oliinychenko, Dmytro; Papa, Massimo; Petersen, Hannah; Su, Jun; Song, Taesoo; Weil, Janus; Wang, Ning; Zhang, Feng-Shou and Zhang, Zhen (2018): Comparison of heavy-ion transport simulations: Collision integral in a box. In: Physical Review C, Vol. 97, No. 3, 34625

This list was generated on Sun May 26 06:41:31 2024 CEST.