Logo Logo
Group by: Item Type | Date
Number of items: 2.

Journal article

Wang, Bo; Shi, Gongle; Xu, Chunpeng; Spicer, Robert A.; Perrichot, Vincent; Schmidt, Alexander R.; Feldberg, Kathrin; Heinrichs, Jochen; Cheny, Cedric; Pang, Hong; Liu, Xingyue; Gao, Taiping; Wang, Zixi; Slipinski, Adam; Solorzano-Kraemer, Monica M.; Heads, Sam W.; Thomas, M. Jared; Sadowski, Eva-Maria; Szwedo, Jacek; Azar, Dany; Nel, Andre; Liu, Ye; Chen, Jun; Zhang, Qi; Zhang, Qingqing; Luo, Cihang; Yu, Tingting; Zheng, Daran; Zhang, Haichun and Engel, Michael S. (2021): The mid-Miocene Zhangpu biota reveals an outstandingly rich rainforest biome in East Asia. In: Science Advances, Vol. 7, No. 18, eabg0625

Wang, He; Matzke-Karasz, Renate; Horne, David J.; Zhao, Xiangdong; Cao, Meizhen; Zhang, Haichun and Wang, Bo (2020): Exceptional preservation of reproductive organs and giant sperm in Cretaceous ostracods. In: Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences, Vol. 287, No. 1935, 20201661

This list was generated on Sun Jun 23 03:33:36 2024 CEST.