Logo Logo
Group by: Item Type | Date
Jump to: 2019 | 2018
Number of items: 3.

2019

Lu, Jiaju; Yan, Xiaoqing; Sun, Xun; Shen, Xuezhen; Yin, Heyong; Wang, Chenhao; Liu, Yifan; Lu, Changfeng; Fu, Haitao; Yang, Shuhui; Wang, Yu; Sun, Xiaodan; Zhao, Lingyun; Lu, Shibi; Mikos, Antonios G.; Peng, Jiang and Wang, Xiumei (2019): Synergistic effects of dual-presenting VEGF- and BDNF-mimetic peptide epitopes from self-assembling peptide hydrogels on peripheral nerve regeneration. In: Nanoscale, Vol. 11, No. 42: pp. 19943-19958

2018

Lu, Jiaju; Sun, Xun; Yin, Heyong; Shen, Xuezhen; Yang, Shuhui; Wang, Yu; Jiang, Wenli; Sun, Yue; Zhao, Lingyun; Sun, Xiaodan; Lu, Shibi; Mikos, Antonios G.; Peng, Jiang and Wang, Xiumei (2018): A neurotrophic peptide-functionalized self-assembling peptide nanofiber hydrogel enhances rat sciatic nerve regeneration. In: Nano Research, Vol. 11, No. 9: pp. 4599-4613

Lu, Jiaju; Shen, Xuezhen; Sun, Xun; Yin, Heyong; Yang, Shuhui; Lu, Changfeng; Wang, Yu; Liu, Yifan; Huang, Yingqi; Yang, Zijin; Dong, Xianqi; Wang, Chenhao; Guo, Quanyi; Zhao, Lingyun; Sun, Xiaodan; Lu, Shibi; Mikos, Antonios G.; Peng, Jiang and Wang, Xiumei (2018): Increased recruitment of endogenous stem cells and chondrogenic differentiation by a composite scaffold containing bone marrow homing peptide for cartilage regeneration. In: Theranostics, Vol. 8, No. 18: pp. 5039-5058 [PDF, 4MB]

This list was generated on Sun Apr 14 06:44:28 2024 CEST.