Logo Logo
Eine Ebene nach oben
Exportieren als [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Gruppiert nach: Veröffentlichungsdatum | Autoren | Dokumententyp
Springe zu: 2015 | 2014 | 2013 | 1994 | 1891 | 1738 | 1723 | 1719 | 1718 | 1695 | 1686 | 1674 | 1671 | 1669 | 1668 | 1665 | 1662 | 1660 | 1657 | 1653 | 1651 | 1601
Anzahl der Publikationen: 72 .

2015

Lehnert, Martin (2015): Zhaozhou kan po’: yi zhuang li shi yi yinmi zuowei xinxi zhuandide gongan. In: Fojiao Wenhua Yanjiu = 佛教文化研究, Nr. 1: S. 424-444

Ptak, Roderich (2015): Mazu yu Mingchao zhongqi de Wokou weiji. Lilun shijiao de tantao. In: Haijiaoshi yanjiu = Hai jiao shi yan jiu : ban nian kan = Journal of maritime history studies, Nr. 2: S. 50-63

2014

Lehnert, Martin (2014): Lun Ming Taizu chixiu fojiao jingshu gongcheng yili he zhidu zuzhi: yi Shi yi ‘Jingang Nengduan’ wei li. In: Yixue, (Hrsg.): Mingdai fojiao yu Beijing = 明代佛教于北京. Beijing: Jincheng chubanshe.

Ptak, Roderich; Hu, Baozhu; Xiao, Wenshuai (2014): Ming Yongle zhi Longqing Nan’ao de haishang huodong. Fu: Zaoqi Puwen ziliao zhong de Nan’ao. In: Haijiaoshi yanjiu = Hai jiao shi yan jiu : ban nian kan = Journal of maritime history studies, Nr. 1: S. 73-94

2013

Lehnert, Martin (2013): Tianming yu yishi - dui Tangchao shiqi fojiao mizong de Weibo-shi tantao. In: Buddhism and State in the Medieval World (Zhonggu shijie de fofa yu wangfa guoji xueshu yanjiuhui lunwenji 中古世界的佛法与王法国际学术研究会论文集). Shanghai: National Institute for Advanced Humanistic Studies, Fudan University. S. 30-45

1994

Coester, Michael (1994): Grenzen der Privatautonomie. In: Deutsch-Chinesisches Institut für Wirtschaftsrecht (Hrsg.), Jahrbuch des Deutsch-Chinesischen Instituts für Wirtschaftsrecht. Bd. 5. S. 76-86 [PDF, 1MB]

1891

Möllendorff, Paul Georg von: Han-hua ch'u-chieh. Shanghai: 1891 [PDF, 22MB]

1738

Kögler, Ignaz: Yü-chih Li-hsiang k'ao-ch'eng-piao. [Peking]: 1738 [PDF, 49MB]

Kögler, Ignaz: Yü-chih Li-hsiang k'ao-ch'eng-piao. [Peking]: 1738 [PDF, 108MB]

1723

Kögler, Ignaz: Ta-Ch'ing K'ang-hsi liu-shih-erh nien ch'i-cheng ching-wei chang-tu shih-hsien -li. [Peking]: 1723 [PDF, 100MB]

1719

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 90MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 109MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 86MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 95MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 81MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 108MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 111MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 99MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 94MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 100MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 114MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 117MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 125MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 117MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 122MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 84MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 106MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 129MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 86MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 119MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 91MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 94MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Chin-p'ing-mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 104MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. [Su-chou]: Kao ho ts'ao t'ang, 1719 [PDF, 95MB]

1718

Kögler, Ignaz: K'ang-hsi wu-shih-ch'i nien pa yüeh shih-liu jih jen-chen wang yüeh-shih-t'u. [Peking]: 1718 [PDF, 22MB]

1695

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 80MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 91MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 94MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 99MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 106MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 100MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 93MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 95MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 103MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 94MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 97MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 86MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 102MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 99MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 85MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 75MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 98MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 108MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 76MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 72MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 108MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 91MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 92MB]

Wang, Shi-chêng; chang, Chu-p'o: Ti-i ch'i-shu Chin p'ing mei. Su-chou: Kao-ho-t'ang, 1695 [PDF, 115MB]

1686

Verbiest, Ferdinand: K'ang-hsi erh-shih-wu nien jun szu yüeh shih-liu jih chi-szu wang yüeh-shih-t'u. [Peking]: 1686 [PDF, 22MB]

1674

Verbiest, Ferdinand: Hsin-chih I-hsiang t'u. [Peking]: 1674 [PDF, 519MB]

1671

Verbiest, Ferdinand: [K'ang-hsi shih nien erh yüeh shih-wu jih yüeh-shih-t'u]. [Peking]: 1671 [PDF, 7MB]

1669

Verbiest, Ferdinand: K'ang-hsi pa nien szu yüeh ch'u jih kuei-hai shuo jih shih t'u. [Peking]: 1669 [PDF, 15MB]

Verbiest, Ferdinand: K'ang-hsi pa nien szu yüeh ch'u jih kuei-hai shuo jih shih t'u. [Peking]: 1669 [PDF, 14MB]

1668

Verbiest, Ferdinand: Astronomia Europaea sub imperatore Tartaro-Sinico Cam Hyappellato. [Peking]: 1668 [PDF, 101MB]

1665

Verbiest, Ferdinand: Ta-Ch'ing K'ang-hsi 25 nien-sui tz'u ping-yin Ch'i-cheng ching-wei hsiu-tu wu-hsing fu chien mu-lu. [Peking]: 1665 [PDF, 230MB]

1662

Schall von Bell, Johann Adam; Qing Shengzu <China, Kaiser>, : Feng-t'ien kao-ming. Libellus itidem continens encomia & titulos, quas Sinarum Imperator contulit P. Joanni Adamo Schall Soc. Jesu, eius parentibus, avis, & proavis in quartam scilicet Imperij sui decimo ocavo, à filio successore anno primo Imperij sui confirmatos & traditos. [Peking]: 1662 [PDF, 51MB]

1660

Tseng-yen ho-k'e. [S.l.]: 1660 [PDF, 53MB]

1657

Apographum eius elogii quo Sinarum imperator tam legem dei, quam eius praeconem P. Ioannem Adamum Schall Soc. Iesu extollit, quodque marmori insculptum ante fores ecclesiae in ipso atrio statuit anno imperii sui 14. [S.l.]: 1657 [PDF, 12MB]

1653

Shun-chih, : Feng-t'ien ch'ih-lun. Titulus honorificus et laudes, quos imperator Sinarum Xun chi dictus anno imperii sui decimo dedit P. Ioanni Adamo Schall Scocietatis Jesu, ob navatam in restauranda astronomia operam. [Peking]: 1653 [PDF, 38MB]

1651

Shun-chih, : En-lun. Libellus continens encomia et titulos, quos imperator Sinensis dedit P. Ioanni Adamo Schall Coloniensi Soc. Jesu, eius parentibus, et avis, in tertiam scilicet generationem, anno imperii sui octavo, ob restauratam ab eo apud Sinas astronomiam editis Sinice libris CIIII. [S.l.]: 1651 [PDF, 35MB]

1601

Ricci, Matteo: T'ien-chu shih-i. [Peking]: 1601 [PDF, 67MB]

Diese Liste wurde am Mon Jun 25 00:26:36 2018 CEST erstellt.