Logo Logo
Hilfe
Hilfe
Switch Language to English
Oddr <Snorrason>, und Reenhielm, Jacob Isthmén: Saga Om K. Oloff Tryggwaszon i Norrege. Hwilken hafwer warit den berömligste och loftigste Konungh i Norlanden/ och därsammestädes Christendomen först och lyckeligst utwidgat Sammanskreswen på gammal Swenska eller Gothiska. Upsalae: [Keyser], 1691
[img]
Vorschau
Public Domain Mark 1.0 42MB