Logo Logo
Help
Contact
Switch Language to German
Ewensen, Lorentz: Anviisning til at finde de Stæder i de gamle Danske og Norske Love og Forordninger, hvoraf Kong Christian den Femtes Norske Lov for den største Deel er taget. Kiøbenhavn: Godiche, 1762
[img]
Preview
Public Domain Mark 1.0 3MB