Logo
Pfisterer, Ulrich (2011): Archiv- und Quellenforschung. In: Pfisterer, Ulrich (Hrsg.): Metzler Lexikon Kunstwissenschaft. Ideen, Methode, Begriffe. Stuttgart: Metzler. S. 28-31
Volltext auf 'Open Access LMU' nicht verfügbar.