Logo Logo
Hilfe
Hilfe
Switch Language to English
Sökefeld, Martin (1998): Stereotypes and boundaries: Pathan in Gilgit, Northern Pakistan. In: Steblin-Kamensky, Ivan-Michajlovi; Kushev, V. V.; Luzhetskaia, N. L. und Rzehak, L. (Hrsg.): Central Asia: Eastern Hindukush. Centralnaja Azija: Vostonyj Ginduku. Strany i narody vostoka, Bd. 30. St. Peterburg: Peterburgskoe Vostokovedenie. S. 280-299
[img]
Vorschau
2MB