Logo Logo
Help
Contact
Switch Language to German
Bayerdörfer, Hans-Peter; Dietz, Bettina; Heidemann, Frank; Hempel, Paul (2007): Einleitung. In: Bayerdörfer, Hans-Peter; Dietz, Bettina; Heidemann, Frank; Hempel, Paul (eds.) : Bilder des Fremden : mediale Inszenierung von Alterität im 19. Jahrhundert. Kulturgeschichtliche Perspektiven, Vol. 5. Berlin: Lit Verlag. pp. 7-16
Full text not available from 'Open Access LMU'.