Logo Logo
Help
Contact
Switch Language to German
Kukuj, Ilja ORCID: 0000-0001-5419-4013 (2014): Сверхповесть В. Хлебникова «Зангези» как гибридный текст [Sverchpovest' V. Chlebnikova „Zangezi“ kak gibridnyj tekst]. In: Zlydneva, Natalija Vitalʹevna (ed.) : Gibridnye formy v slavjanskich kulʹturach ; kategorii i mechanizmy slavjanskoj kulʹtury. Moskva: Inst. Slavjanovedenija RAN. pp. 228-237
Full text not available from 'Open Access LMU'.