Logo Logo
Help
Contact
Switch Language to German
Hany, Ernst A.; Heller, Kurt A. (1993): Entwicklung kreativen Denkens im kulturellen Kontext. In: Mandl, Heinz; Dreher, M.; Kornadt, H.-J. (eds.) : Entwicklung und Denken im kulturellen Kontext. Göttingen: Hogrefe. pp. 99-115
[img]
Preview
1MB